Általános szerződési feltételek (vásárlási feltételek, ÁSZF)


Általános adatok:

A Magistra Könyvkiadó webáruházának üzemeltetője a Magistra Könyvkiadó és Könyvkereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített cégnév: Magistra Kft.).
A társaság székhelye: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 3. 
Cégjegyzékszám:01-09-868062
Adószám: 13688435-2-43
Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: regisztráció folyamatbanA Webáruház szolgáltatásainak igénybe vétele, az elállás és a szavatosság

A megrendelések leadása elektronikus úton, interneten keresztül, a www.magistrakiado.hu webcímen lehetséges. A rendelés történhet a honlapon történő regisztrációval, valamint regisztráció nélkül is.
A megrendelt terméket a Vevő a kosarába helyezi, majd kiválasztja az igénybe venni kívánt átvételi és fizetési módot, ezután a RENDEL gomb megnyomásával az ÁSzF elfogadása után véglegesíti megrendelését.
A megrendelés szerződésnek minősül, amelyet a webáruház számítástechnikai rendszere iktatási számmal lát el és archivál, s amely utólagosan visszakereshető. Az ÁSzF elfogadása a vásárlás feltétele.
A Magistra Webáruház honlapján feltüntetett árak forintban kifejezett árak, amelyek az általános forgalmi adót is tartalmazzák.A Magistra Webáruházban VISA, MAESTRO és MASTERCARD bankkártyával lehet fizetni. A fizetési ellenérték forintban kerül teljesítésre.

Bankkártyás fizetés esetén a Vevő a fizetendő ellenértéket elektronikus úton, bankkártyával, a megrendelés nyugtázásakor teljesíti. A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadja el a rendszer, ha azok használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi. A Vevő a saját bankjától kérhet felvilágosítást, hogy bankkártyája használható-e internetes vásárláshoz.
A bankkártyás fizetés a Borgun 128 bites szerverén keresztül történik, SSL technológiával kódolt weboldalon keresztül, így a Vevő banki adatai nem kerülhetnek illetéktelenek tudomására. A bankkártyás fizetési mód kiválasztása után a Vevő a Borgun biztonságos honlapjára kerül átirányításra, ahol a kártyabirtokos megadja a bankkártya adatait, így azok illetéktelen személynek nem kerülhetnek a birtokába.A Vevő hibájából eredően jelszavának harmadik személy általi felhasználásából eredő károkért sem a Borgun, sem a Magistra Kft. nem vállal felelősséget.
Amennyiben a Vevő tévesen hibás, a fizetendő összegnél magasabb összeget adott meg bankkártyás fizetése kezdeményezésénél, a túlfizetés tényét írásban, elektronikus vagy postai úton kell jeleznie a webáruház üzemeltetőjének. A Magistra Kft. a bejelentést követő 15 napon belül kivizsgálja a beadványt, és amennyiben a Vevő követelését jogosnak találja, kezdeményezi a túlfizetett összeg jóváírását. A vizsgálat eredményéről a Magistra Kft. a Vevőt írásban értesíti.

A megvásárolt termékek általános kiszállítási ideje 3-7 munkanap. Amennyiben a webáruház a megrendelt terméket nem tudja az általános szállítási időn belül leszállítani, erről haladéktalanul értesíti a Vevőt, valamint tájékoztatja a várható szállítási határidőről is.Amennyiben a megrendelt termék átmenetileg nem áll rendelkezésre, a webáruház erről a vevőt haladéktalanul értesíti és az esetlegesen előre kifizetett ellenértéket a tájékoztatástól számított 14 napon belül visszautalja. A visszautalással kapcsolatban esetleg felmerülő költségek a webáruházat terhelik.

A Vevő a 45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet értelmében a vásárlástól a termék átvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat, elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. A Vevő elállási jogát egyértelmű nyilatkozatban gyakorolhatja. Elállás esetén a Vevő a már leszállított és átvett terméket saját költségén kell visszaküldje a Magistra Kft. székhelyére (1126 Budapest, Orbánhegyi út 3.). A Magistra Kft. a termék visszaérkezésétől számított 14 napon belül a termék vételárát visszatéríti. Elállás esetén a Vevőt kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.
A megrendelt termékek hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján szavatossági igényt érvényesíthet a Magistra Kft-vel szemben. Ennek során a Vevő kérheti a hibás termék kicserélését vagy arányos árleszállítást igényelhet, ill. ha ezekre nincs lehetősége vagy ezeket a Magistra Kft. nem vállalta, a Vevő elállhat a szerződéstől. A hibát a Vevő köteles annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb az átvételtől számított 2 hónapon belül jelezni a Magistra Kft. felé. A teljesítéstől számított 6 hónapon túl kifogás esetén a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

A megrendeléssel kapcsolatos bármilyen kérdéssel, észrevétellel a Vevő a Magistra Kft. ügyfélszolgálatához fordulhat az ugyfelszolgalat(kukac)magistrakiado.hu e-mail címen vagy a 06-20-3819059-es telefonszámon.


 Jelen Általános Szerződési Feltételek 2017. február 1. napjától visszavonásig, vagy módosításig hatályosak.   

Jogi nyilatkozat

Szerzői jogok

Webáruház Tulajdonos oldalain megjelenő anyagok tartalmát, a fotókat és adatokat szerzői jog védi. Másolásuk valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása - a személyes használatot meghaladó mértékben - kizárólag Webáruház Tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével történhet. Jelen weboldal többek között a következő szerzők szerzői jog védelme alatt álló szöveges, grafikai, vagy egyéb alkotásait tartalmazhatja: Shopmasters-Informatika Kft.

Altalános felelősség korlátozás

Webáruház Tulajdonos oldalait mindenki csak saját felelősségére látogathatja illetve használhatja. Webáruház Tulajdonos oldalain közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból-, a weboldalai és szolgáltatásai használatából-, azok használatra képtelen állapotából-, meghibásodásából-, szüneteléséből- vagy megszűnéséből eredően a felhasználókat ért bárminemű veszteségért, közvetlen vagy esetleges következményekkel járó kárért felelősséget nem vállal. (Ezen megállapításunk nem vonatkozik a külön megállapodással vagy szerződéssel szabályozott szolgáltatásainkra - melyekkel kapcsolatban Webáruház Tulajdonos a szerződésekben foglaltak szerint jár el és felel.)

Kockázat

Webáruház Tulajdonos szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók tudomásul veszik, hogy az adattovábbítás folyamán adatok elveszhetnek, megsemmisülhetnek, esetleg illetéktelen kezekbe kerülhetnek, valamint az Internet nyilvános jellegéből adódóan idegen behatolások történhetnek a rendszerbe, így a felvitt adatok (személyes adatokat is beleértve) illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Ilyen esetekben Webáruház Tulajdonost semmilyen felelősség nem terheli, ez irányú kockázattal a felhasználó tisztában van, és ezt a kockázatot a szolgáltatás igénybevételekor vállalja.
Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy az adatok biztonságban legyenek, tárhelyünket és weblapunkat szakemberek kezelik és a rendszereket rendszeresen frissítik. Az adatokat harmadik félnek önszántunkból nem adjuk ki - kivéve a hatóságoknak, ha arra megfelelő felhatalmazásuk vagy engedélyük van.

Tájékoztatjuk, hogy Webáruház Tulajdonos jelen weboldalát csak a fentiek elfogadása esetén használhatja!